Vi hyr ut professionell personal
inom bygg, vvs & el

Personaluthyrning

I huvudsak bedriver vi bemanning gentemot de stora byggföretagen med kompetensen snickare, markarbetare, betong/armerare samt annan byggrelaterad personal.
Vår styrka inom personaluthyrning är våra duktiga medarbetare och vår förmåga att sätta rätt person på rätt ställe.

Bygg

VVS

El

Vill du veta mer?


Vi hyr ut professionell personal inom bygg, vvs & el