Använd Ditt ROT-Avdrag


Använd Ditt ROT-Avdrag. Du vet väl att du alltid kan dra av 30% av arbetskostnaden med ROT-avdraget när du beställer arbete från Viking Group. Du får halva priset för en professionell snickare från Viking Group. Ditt Maxbelopp får inte överstiga 50 000 kr per person per år och har du kommit upp i 50 000 SEK så löper vanligt pris på efter det. Om du bor du med någon till exempel så får du använda (2 x 50 000 = 100 000 kr) – dubbelt så mycket. Detta gäller alla våra snickartjänster.
Redan i offerten kan du se vad priset blir efter ROT-avdrag och skattelättnad. Det finns heller ingen lägsta summa som du måste komma upp i för att få använda ROT-avdraget. Den gällande skattereduktionen har gällt sedan 8 December 2008 och är i dagsläget fortfarande i använding.


Du kan skicka en offertförfrågan och få svar inom 24h


Skicka här!